Fruitvlieg>

De Uiterlijk

De fruitvliegjes zijn 3 tot 4 mm lang, geelbruin tot zwart, afhankelijk van de soort. In Nederland en België zijn er circa 25 soorten en wereldwijd zijn er 2000 soorten. Gedurende het vliegen hangt het achterlijf naar beneden

Ontwikkeling

Het wijfje legt 400 tot 900 eitjes in gistend of rottend materiaal zoals fruit, groente, zure melk. Het ei – stadium duurt 1 dag en het larvenstadium duurt circa 5 tot 6 dagen. Het popstadium duurt 2 tot 4 dagen. De ontwikkeling van ei tot vlieg duurt ongeveer 8 tot 11 dagen.

Leefwijze

Komen onder andere  veel voor in bierbrouwerijen, jamfabrieken, limonadefabrieken fruitwinkels en cafés. De fruitvliegjes zijn dol op de geur van zwakke oplossing van alcohol of azijn. Ze voeden zich ook met rottende planten en soms met schimmels. Ei, larve, en pop leven in dezelfde rottende of gistende massa, waarmee ook het volwassen insect zich voedt. De fruitvlieg leeft ongeveer 2 tot 9 weken.

Schade

Voornamelijk schadelijk in jamfabrieken, limonadefabrieken en bierbrouwerijen, en dergelijke. Verontreiniging van fruit- en groenteproducten.

Wering

§  Alles zo schoon en droog mogelijk houden ;

§  Afval zo veel mogelijk afgedekt;

§  waar mogelijk vliegengaas aanbrengen of flapdeuren plaatsen.

Bestrijding

De bestrijding van de Fruitvlieg kan u het beste overlaten aan de specialist op dit gebied, bijvoorbeeld aan Hexapoda Ongediertebestrijding vof. U kunt dan het contactformulier aanklikken en invullen dan nemen wij contact met u op.Fruitvlieg

 

Grasvlieg >

De grasvlieg

Algemeen

Van deze vliegjes is bekend, dat ze zich in het najaar verenigen in zwermen en opzoek gaan naar een overwinteringplaats.

Uiterlijk

De grasvlieg is geelglanzend of groen en circa 3 mm lang. Heeft nauwelijks haren en is herkenbaar aan 3 glanzende zwarte strepen op de bovenzijde van zijn borststuk.

Leefwijze

Hoge gebouwen, maar ook zolders van woningen hebben hun voorkeur. Typerend is dat de vliegen binnen in het gebouw altijd de hoogste verdieping zoeken. Sommige gebouwen blijken favoriet, terwijl andere gebouwen nooit overlast hebben van deze vliegen.

Bestrijding

Wegzuigen met stofzuiger, indien werkingsmaatregelen niet voldoende zijn kan een bestrijding met een insecticide noodzakelijk zijn.

Wering

Plaatsen van fijnmazige horren. Gaten en kieren in de buitenmuur dicht maken met kit of tochtstrip en ventilatieopeningen dichtmaken met fijnmazig gaas.

Schade

Vliegen verontreinigingen producten en ze zijn hinderlijk.

Bestrijding

De bestrijding van de Grasvlieg kan u het beste overlaten aan de specialist op dit gebied, bijvoorbeeld aan Hexapoda Ongediertebestrijding vof. U kunt dan het contactformulier aanklikken en invullen dan nemen wij contact met u op.

 

Kamervlieg>

De Kamervlieg

Ontwikkeling

Het wijfje legt 600 tot 2000 eitjes in series van 100 tot 150 eitjes en deze eitjes zijn ongeveer 1 mm lang.  Het ei – stadium duurt 1 tot 3 dagen, het larvenstadium duurt circa 1 week, de larven ontwikkelen zich enkele cm onder oppervlak van rottend materiaal. Daarna komt het popstadium, dit duurt 3 tot 8 dagen. De ontwikkeling van ei tot vlieg duurt in het algemeen 1 tot 3 weken.

Leefwijze

Kamervliegen komen onder andere voor op mest, afval, dode dieren en voedingsmiddelen. Ze leven van allerlei voedsel zoals suiker, stroop enz. De wijfjes leven 2 tot 3 maanden.

Schade

  • ziekteverspreiders: aan poten, monddelen en haren, alsmede via uitwerpselen worden ziekteverwekkende virussen, bacteriën en dergelijke verspreid, die gevaar opleveren voor mens en huisdier.

Wering

  • alles zo schoon mogelijk houden;
  • afval zo veel mogelijk afdekken;
  • waar mogelijk vliegengaas aanbrengen of flapdeuren plaatsen.

Bestrijding

 

De bestrijding van de Kamervlieg kan u het beste overlaten aan de specialist op dit gebied, bijvoorbeeld aan Hexapoda Ongediertebestrijding vof. U kunt dan het contactformulier aanklikken en invullen dan nemen wij contact met u op.

 

 

 

 

Vleesvlieg >

De Vleesvlieg

Algemeen

Vleesvliegen komen overal voor. Deze vliegen zijn soms zo groot als de gewone kamervlieg, maar vaak groter, ze zijn ongeveer tussen de 1 en 1,5 cm lang.

Ontwikkeling

Het wijfje legt honderden eitjes op dode dieren, ook wel op rauw vlees in de keuken.
De eitjes komen na een dag uit. De larven of maden verpoppen na 6 tot 12 dagen en het popstadium duurt 8 tot 13 dagen.

Leefwijze

De vliegen leven ongeveer 5 weken. Onder natuurlijke omstandigheden vindt de verpopping in het algemeen plaats in de grond. In gebouwen zullen ze een donkere geschikte schuilplaats zoeken. De larven zijn alleseters. Zij leven in kadavers, dierlijke uitwerpselen en soortgelijke materialen. De vliegen kunnen deze materialen op grote afstanden ruiken. De meest voorkomende soorten vindt men op dode dieren.

Wering

De bron op sporen, bijvoorbeeld een dode vogel, rat of muis.

Bestrijding

De bestrijding van de Vleesvlieg kan u het beste overlaten aan de specialist op dit gebied, bijvoorbeeld aan Hexapoda Ongediertebestrijding vof. U kunt dan het contactformulier aanklikken en invullen dan nemen wij contact met u op.

 

Steekmug >

De Steekmug

Uiterlijk

De steekmug is slank van uiterlijk en ongeveer 6 mm lang, relatief gezien heeft de steekmug lange poten. De wijfjes bezitten stekende en zuigende monddelen.

Ontwikkeling

Het wijfje legt 100 of meer eitjes in water of vochtige grond. Het ei – stadium duurt enkele dagen (soms maar 2 dagen). Larven leven in water of vochtige grond. Het larvenstadium duurt enkele dagen tot enkele weken. Het popstadium duurt 1 tot 7 dagen. De ontwikkeling van eitje tot mug duurt 1 tot 2 weken.

Leefwijze

De steekmuggen zijn vooral nachtdieren die vooral in de zomer tegen de schemering in actie komen, overdag rusten ze onder andere in en om gebouwen. De wijfjes moeten bloed zuigen om eitjes tot rijpheid te brengen, ze zuigen bloed bij mens en dier. Op alle plaatsen waar water langer dan een week blijft staan, kunnen muggen zich ontwikkelen. De larven voeden zich met plantaardig en dierlijk materiaal uit het water. De steekmug leeft meestal maar 1 tot 2 maanden.

Schade

  • Overbrengen van ziekteverwekkende organismen;
  • Pijnlijke steken bij mens en dier.

Wering

  • Plaatsen waar water blijft staan droog maken.

Bestrijding

 

De bestrijding van de Steekmug kan u het beste overlaten aan de specialist op dit gebied, bijvoorbeeld aan Hexapoda Ongediertebestrijding vof. U kunt dan het contactformulier aanklikken en invullen dan nemen wij contact met u op.